Om stiftelsen

Stiftelsen tillkom tack vare en generös donation i Gunvor Plantings testamente. Gunvor Planting avled den 27 september 1996.

I sitt testamente föreskrev hon att en stiftelse skulle förvalta de donerade medlen och att stiftelsen huvudsakliga ändamål skulle vara:

att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige. Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse består av:

  • Mats Bergquist, stiftelsens ordförande, Samfundet Sverige-Finland
  • Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister, Ålands landskapsregering
  • Håkan Lönnqvist, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

Kontakta stiftelsen

Mats Bergquist, mats.bergquist@lnu.
Stipendier hösten 2023

Gunvor Plantings stiftelse för studier ledigförklarar ett antal stipendier för studier i Sverige. Stipendierna är avsedda för finländare och ålänningar som har fått sin skolbildning i Finland eller på Åland och som bedriver heltidsstudier för examen vid något universitet eller högskola i Sverige. Stipendium kan sökas för studier såväl för forskarexamen som för grundexamen. För att komma i fråga för stipendium bör sökanden ha avklarat högskolestudier om minst 150 ECTS-poäng.

Forskarstipendierna uppgår till SEK 35.000: och studiestipendierna till SEK 15.000:-

En fritt formulerad undertecknad ansökan med planerad studieplan på högst en A4 bör åtföljas av intyg över den

  • ovan avsedda skolbildningen
  • studieprestationsutdrag

Till ansökan om forskar­stipendium fogas därtill en kort forskningsplan på högst 3 sidor. Ansökan riktas till Gunvor Plantings stiftelse för studier och sänds till matslindfelt@gmail.com. Endast ansökningar skickade till denna e-post beaktas. Frågor kan riktas till nämnda epost address. Ansökningstiden är 15-29.9. 2023. Ansökan bör vara tillhanda senast 29.9.2023 kl. 23.59 och skickas till:  matslindfelt@gmail.com


Apurahat syksyllä 2023 

Gunvor Planting-säätiön apurahat Ruotsissa opiskelua varten

Gunvor Planting-säätiö julistaa haettavaksi apurahoja Ruotsissa opiskelua varten. Apurahat ovat tarkoitettuja suomalaisille ja ahvenanmaalaisille, jotka ovat saanet koulusivistyksensä Suomessa tai Ahvenanmaalla ja jotka opiskelevat kokopäiväisesti ruotsalaisen yliopiston tai korkeakoulun jatkotutkintoa varten. Hakijalla tulee olla suoritettuna 150 ECTS pistettä tullakseen huomioiduksi.

Tutkija-apurahat ovat suuruudeltaan 35 000 SEK ja opiskelija-apurahat 15 000 SEK.

Vapaa­muotoiseen allekirjoitettuun hakemukseen ruotsin kielellä liitetään todistus kelpuuttavasta koulusivistyksestä, opintorekisteriote sekä opintosuunnitelma alkaneelle lukuvuodelle. Tutkija-apurahaa haettaessa liitetään hakemukseen myös tutkimussuunnitelma, joka on korkeintaan 3 sivua. Hakemus osoitetaan säätiölle Gunvor Plantings stiftelse för studier ja lähetetään osoitteeseen matslindfelt@gmail.com

Kysymyksiin vastataan samasta s-postiosoitteesta. Hakuaika on: 15-29.9 2023. Hakemus on oltava perillä viimeistään 29.9.2023 kl. 23.59. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita